Välkommen till vår hemsida!

*

Liten uppfödning av Shetlland Sheepdog i hem miljö.

*